ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ISO 45001:2018 [ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ] - 1-2/10/2019

ITIL FOUNDATION  4 [ ΑΘΗΝΑ ] - 2-4/10/2019

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - HACCP
[ ΑΘΗΝΑ ] - 03-10-19

CRISIS MANAGEMENT» Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων
[ ΑΘΗΝΑ ] - 04-10-19

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015
(PR315) CQI and IRCA Certified Training [ ΑΘΗΝΑ ] - 7-11/10/2019

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2018 [ ΑΘΗΝΑ ] - 7-11/10/2019

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
[ ΑΘΗΝΑ ] - 09-10-19

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ | PED
[ ΑΘΗΝΑ ] - 14-15/10/2019

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015
(A18080) - CQI and IRCA Certified Training [ ΑΘΗΝΑ ] - 14-18/10/2019

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 14001:2015(PR315) – CQI and IRCA Certified Training [ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ] - 14-18/10/2019

ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
FSSC 22000 [ ΑΘΗΝΑ ] - 16-10-19

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΥΤΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  (NEO)
[ ΑΘΗΝΑ ] - 17-18/10/2019

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN ISO 17024)  (NEO)
[ ΑΘΗΝΑ ] - 21-22/10/2019

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
[ ΑΘΗΝΑ ] - 21-22/10/2019

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ISO 22000:2018 [ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ] - 21-25/10/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
[ ΑΘΗΝΑ ] - 22-10-19

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
AGRO 2.1-2.2 /GLOBALG.A.P. [ ΑΘΗΝΑ ] - 22-24/10/2019

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΤΗ [ ΑΘΗΝΑ ] - 23-10-19

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
[ ΑΘΗΝΑ ] - 24-10-19

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ;  ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ [ ΑΘΗΝΑ ] - 25-10-19

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001:2015 [ ΑΘΗΝΑ ] - 29-30/10/2019

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISO 27001:2013 [ ΑΘΗΝΑ ] - 30-31/10/2019

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ & ΚΛΕΙΔΙΩΝ [ ΑΘΗΝΑ ] - 31/10-1/11/2019

http://www.tuvaustria.academy